Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την επίτευξη της υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας και της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών στα Βαλκάνια, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Home Services image

Ποιότητα Ζωής στην Πόλη

Στρατηγική για τη μετακίνηση

Δίνουμε τις πόλεις στους φυσικούς τους ιδιοκτήτες…ξανασχεδιάζουμε τη μετακίνηση στην πόλη βάζοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο και αφαιρώντας το μποτιλιάρισμα, τη ρύπανση και το χαμένο χρόνο από την καθημερινότητά του

Το ζήτημα
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Ηχορύπανση
 • Υψηλά φαινόμενα άγχους, κατάθλιψης, παχυσαρκίας, αναπνευστικών προβλημάτων
 • Κυκλοφοριακή συμφόρηση
 • Παράνομη στάθμευση
 • Ελλιπής οδική ασφάλεια
 • Υπερβολική δέσμευση δημόσιου χώρου από υποδομή για το αυτοκίνητο
 • Υποβάθμιση αστικού περιβάλλοντος από την έντονη παρουσία μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
 • Απουσία επαρκών υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες
Η λύση
 • Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που περιλαμβάνει όλες τις μορφές κινητικότητας εξίσου
 • Διεπιστημονικός σχεδιασμός που θα εξετάζει λύσεις από συγκοινωνιακή, χωροταξική, κοινωνική και περιβαλλοντική σκοπιά
 • Καθοδήγηση για την πλήρη αντιμετώπιση κάθε πιθανού προβλήματος κινητικότητας που μπορεί να αντιμετωπίζει ο δήμος
 • Εξειδίκευση οραματικού στόχου Δήμου σε συγκεκριμένα μέτρα αστικής κινητικότητας
Αξία
 • Συμμετοχικός σχεδιασμός με φορείς και πολίτες.
 • Εξωστρεφής, υπεύθυνος και οργανωμένος δήμος προς τους πολίτες.
 • Επίλυση των κυκλοφοριακών ζητημάτων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Καθοδήγηση για μελλοντικές δράσεις σε όλους τους τομείς κινητικότητας
 • Επίτευξη ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων
 • Λήψη χρηματοδότησης για την υλοποίηση των μέτρων

Εναλλακτική μετακίνηση

Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και του περιβάλλοντος σχεδιάζοντας υποδομές που αλλάξουν τις συνήθειες μετακίνησης των πολιτών και την κουλτούρας τους (ποδηλατοκίνηση, ηλεκτροκίνηση)

Το ζήτημα
 • Αποσπασματικό δίκτυο
 • Μη ασφαλής υποδομή ποδηλατοδρόμων (αν υπάρχει)
 • Απουσία κινήτρων σε μετακινούμενους
 • Υποδομές, διαμορφώσεις εκτός προδιαγραφών
 • Έλλειμμα κουλτούρας χρήσης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης
Η λύση
 • Χάραξη δικτύου ποδηλατοδρόμων μεταξύ κύριων σημείων ενδιαφέροντος
 • Πρόταση υποδομής βάσει εθνικών προδιαγραφών
 • Σύνθεση πακέτου κινήτρων για προώθηση ποδηλάτου, ηλεκτροκίνησης
 • Πρόταση δράσεων ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης γύρω από την ποδηλατοκίνηση, ηλεκτροκίνηση
Αξία
 • Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών στο Δήμο
 • Περιβαλλοντικά οφέλη
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής δημοτών
 • Αναβάθμιση αστικού χώρου

Αρχιτεκτονική ταυτότητα

Υποστηρίζουμε τους πολίτες να νιώθουν ότι ανήκουν στις γειτονιές τους και ότι είναι περήφανοι για αυτές και συμβάλουμε στην αύξηση της αξίας της περιουσίας τους, επιδρώντας στην αρχιτεκτονική ταυτότητα και την αισθητική του δημόσιου χώρου

Το ζήτημα
 • Υποβαθμισμένη ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος και των ανοιχτών-κοινόχρηστων χώρων.
 • Απουσία ενιαίας ταυτότητας του δημόσιου αστικού χώρου.
 • Έλλειμμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού, εμφανής κατακερματισμός στη διαχείριση και στο σχεδιασμό
Η λύση
 • Τυποποίηση αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, υλικών, εξοπλισμού και λειτουργίας του δημόσιου χώρου
 • Η ολοκληρωμένη (ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική) διαχείριση του δημόσιου χώρου
Αξία

Ο Δήμος προσφέρει στους πολίτες και επισκέπτες έναν σύγχρονο, κοινωνικά και περιβαλλοντικά συμβατό, δημόσιο αστικό χώρο με ενιαία ταυτότητα.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες αποκτούν ένα χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό, τη συντήρηση και τη διατήρηση του δημόσιου χώρου.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Μελετητές αποκτούν μια παλέτα καινοτόμων αλλά και εύκολα εφαρμόσιμων προτάσεων και λύσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο και το χαρακτήρα των δημόσιων χώρων.

Προστασία από φυσικές απειλές

Είναι υποχρέωση όλων μας να συμβάλουμε στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των συνανθρώπων μας και υποστηρίζουμε τις αρμόδιες δομές για αυτό, να λειτουργούν μαζί με τους πολίτες αποτελεσματικότερα

Home Services image

Παιδεία

Επιχειρηματικότητα στο δημόσιο σχολείο

Δίνουμε στους μαθητές την πρόσβαση σε εξοπλισμό και γνώσεις για να ανταγωνισθούν στις επιστήμες και την επιχειρηματικότητα με οποιοδήποτε σχολείο στον κόσμο…. και να κερδίσουν

Το ζήτημα
 • Στα δημόσια σχολεία η επιχειρηματικότητα είναι άγνωστη λέξη
 • Τα δημόσια σχολεία δεν μπορούν να έχουν υποδομές όπως τα ιδιωτικά
 • Οι μαθητές και οι γονείς προσανατολίζουν τη σκέψη τους σε πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό
Λύση
 • Υποστήριξη των μαθητών στη συμμετοχή σε σχολικές διαγωνιστικές διαδικασίες με τη δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για μαθητές
 • Υποστήριξη του Δήμου στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στα σχολεία.
Αξία
 • Κατάρτιση των μαθητών σε θέματα επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα χρήσιμα για την μετέπειτα είσοδό τους στην αγορά εργασίας
  Απόδειξη στην κοινωνία του δήμου της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παιδείας σε παγκόσμιο επίπεδο
  Ίσες ευκαιρίες στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Εκπαίδευση στις σχολικές αυλές

Στις σχολικές αυλές πρέπει να αναπτύσσεται η φαντασία, η δημιουργικότητα, η συμμετοχικότητα και η κοινωνικότητα των μαθητών. Σχεδιάζουμε αυλές που προκαλούν τα παιδιά να παίξουν και να μάθουν… παρέα

Ζήτημα
 • Απομόνωση
  Έλλειμμα κοινωνικότητας
 • Bulling
 • Ασφάλεια
 • Το σχολείο μετά το σχολείο
Λύση
 • Δημιουργία φιλόξενων, «πράσινων» και ασφαλών σχολικών αυλών που εκπαιδεύουν
 • Λειτουργία των σχολικών αυλών ως δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι για τους νεαρούς πολίτες
 • Συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας στη διαδικασία σχεδιασμού των σχολικών αυλών.
Αξία
 • Κατάρτιση των μαθητών σε θέματα επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα χρήσιμα για την μετέπειτα είσοδό τους στην αγορά εργασίας
 • Απόδειξη στην κοινωνία του δήμου της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παιδείας σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Ίσες ευκαιρίες στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Ασφαλής πρόσβαση στο σχολείο

Θέλουμε τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολεία με ασφάλεια, μαθαίνοντας, γελώντας παρέα με τους συμμαθητές τους. Και σχεδιάζουμε σχολικές διαδρομές για να μπορούν

Το ζήτημα
 • Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο δίκτυο περιμετρικά των σχολικών μονάδων
 • Έλλειψη αισθήματος ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών
 • Ελλιπής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών και γονέων σε θέματα ασφάλειας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Λύση
 • Ανάπτυξη περιβάλλοντος ήπιων μορφών κινητικότητας (Πλάτος πεζοδρομίου, διασταυρώσεις, φωτισμός, κάμερες και app, κάγκελα προστασίας κλπ)
 • Διαδρομές που εκπαιδεύουν σε θέματα κινητικότητας, κοκ, ανακύκλωσης κ.α.
 • Οργάνωση πλάνου μετακίνησης με όλα τα διαθέσιμα μέσα μετακίνησης
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στα σχολεία σχετικά με θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Αξία

Μείωση περιττών μετακινήσεων με I.X.

Μέριμνα για την συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα μετακινουμένων.

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, κυκλοφοριακής αγωγής, υπευθυνότητας και ομαδικότητας κ.α.

Home Services image

Επιχειρηματικότητα

Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις

Ανάπτυξη λιανικού εμπορίου

Shopping = Εμπειρία που ξεκινά έξω από,
περνά μέσα
και ολοκληρώνεται έξω από τα καταστήματα. Αλλάζουμε τις αγορές για να παρέχουν μια ασυναγώνιστη αγοραστική εμπειρία στους επισκέπτες τους… και κάνουμε επαγγελματίες και πελάτες να χαμογελούν

Παρεμβάσεις
 • Έξυπνες θέσεις πάρκινγκ
 • Εναλλακτική μετακίνηση
 • Καθαριότητα
 • Ενημέρωση καταναλωτών
 • Προβολή καταστημάτων
 • Φωτισμός
 • WiFi
 • Καμπάνιες πιστότητας
Marketing
 • Branding
 • Πρόγραμμα Σχέσεων με τα ΜΜΕ
 • Δικτυακός Τόπος του Κέντρου (www…..gr)
 • Ημερολόγιο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Μάρκετινγκ (ενημερωτικών δελτίων, διαφημίσεων, φυλλαδίων, σήμανσης, φωτογραφίας, ιστοσελίδων, βίντεο)
 • Έρευνες Κοινής Γνώμης
 • Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
 • Διαφημιστικοί Χώροι & Τρόποι
Αξία
 • Ανάπτυξη της οικονομίας στο δήμο
 • Αύξηση της αξίας της περιουσίας των δημοτών
 • Μείωση της ανεργίας
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Υποδομές υποστήριξης πωλήσεων / εξαγωγών

Θέλουμε οι επαγγελματίες και οι αγρότες να μπορούν να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε όλο τον κόσμο…. από τη γειτονιά τους ή το χωριό τους. Σχεδιάζουμε τις υποδομές και υποστηρίζουμε την επικοινωνία τους για να το πετύχουν

Το ζήτημα

Η επιχειρηματική κοινότητα ενώ παράγει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες δεν έχει τα ηλεκτρονικά μέσα για να τα προβάλει και να  επικοινωνήσει την αξία τους σε δυνητικούς πελάτες

Το κόστος μετακίνησης για ανάπτυξη σε νέες αγορές είναι μεγάλο σε σχέση με το ρίσκο και τον κύκλο πώλησης

Η Λύση
 • Ο δήμος παρέχει το χώρο
 • Eγκαθίσταται o εξοπλισμός επικοινωνίας
 • Υποδεικνύεται το κατάλληλο πελατολόγιο
 • Με εκπαίδευση υποστηρίζεται η επιχειρηματολογία  πώλησης
Η Αξία
 • Οι επιχειρηματίες κερδίζουν χώρο, χρόνο, χρήματα και εντάσσουν καινοτόμες μεθόδους πώλησης στις διαδικασίες τους
 • Οι εικόνες και η εμπειρία της επικοινωνίας (χώρος, τεχνολογία, επιχειρηματολογία πώλησης) ξεπερνούν την προσδοκία των αγοραστών και δημιουργούν αξία και εμπιστοσύνη
 • Ο δήμος και η επιχειρηματική κοινότητα επιχειρούν μαζί για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

Στρατηγική ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα

Σχεδιάζουμε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου σε μια περιοχή για την αύξηση του εισοδήματος, των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της προοπτικής των αγροτών, και κρατάμε έτσι την ύπαιθρο γεμάτη ζωή….. για να μας την επιστρέφει

Το ζήτημα
 • Η συνεργασία μεταξύ κεντρικών και τοπικών φορέων
 • Μονοτομεακή λογική
 • Αναξιοποίητο ενδογενές δυναμικό των περιοχών
 • Αδυναμία απορρόφησης κονδυλίων
 • Αναξιοποίητοι ορεινοί όγκοι
 • Συρρικνούμενο δημογραφικό προφίλ
 • Αδυναμία πρόσβασης σε στοχευμένη νεα γνώση
 • ‘Ελλειμμα ευθυγράμμισης στρατηγικής των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας
Η Λύση
 • Αειφορική ανάπτυξη για τα δεδομένα των αγροτικών τοπικών κοινοτήτων
 • Αλλαγή του τοπικού παραγωγικού μοντέλου
 • Εκπόνηση «Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Υπαίθρου»
Η Αξία
 • Εκσυγχρονισμός, αειφορία και ανάπτυξη  της υπαίθρου
 • Εφαρμογή μιας πολιτικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης, που ενισχύεται από την ευθυγραμμισμένη υλοποίηση όλων των εμπλεκόμενων
 • Δημιουργία αναπτυσσόμενων εξωαστικών περιοχών
 • Αειφορία του περιβάλλοντος
 • Μείωση της ανεργίας

Τοπικά χωρικά σχέδια Ανάπτυξης

Home Services image

Τουρισμός

Πρέσβης της πόλης μου

Οι πόλεις μπορούν να προσφέρουν περισσότερη αξία στους επισκέπτες τους όταν οι εμπλεκόμενοι στην ταξιδιωτική εμπειρία πρεσβεύουν την πόλη τους με τον ίδιο, αποτελεσματικό τρόπο… και τότε οι επισκέπτες τους το ανταποδίδουν…

Το ζήτημα
 • Aσαφής εικόνα του προορισμού από τις διαφορετικής στόχευσης καμπάνιες
 • Οι επισκέπτες ακολουθούν τις οδηγίες των «ειδικών»
 • Μερική μόνο χρήση των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων προβολής από τους “επαγγελματίες”
 • Οι κάτοικοι του προορισμού δεν συμμετέχουν
Η λύση

Όλοι οι εμπλεκόμενη στη διαδικασία προβολής, πώλησης, βιώματος του προορισμού να μπορούν με ένα ενιαίο, πιστοποιημένο τρόπο, σταθερής και πολύ υψηλής ποιότητας, να δημιουργούν εμπειρίες υψηλής αξίας για τον προορισμό
Πλατφόρμα απομακρυσμένης εκπαίδευσης e learning η οποία θα φέρει για τα σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος
Α. Μέθοδο πώλησης των προορισμών
Β. Μέθοδο παρουσίασης των προορισμών
Γ. Μέθοδο πώλησης συμπληρωματικών υπηρεσιών αυτών που παρέχει ο πωλητής

Αξία

Οι επισκέπτες «ζουν» τον προορισμό
Λαμβάνουν το μέγιστο της αξίας που μπορεί να προσφέρει και διευρύνουν την παραμονή
Οι επαγγελματίες συνεργάζονται δημιουργώντας αξία για τον τόπο τους
Οι εργαζόμενοι βελτιώνουν τις δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητά τους
Ο προορισμός διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστικούς

Αποκαλύπτοντας την αξία του προορισμού

Ξανασυστήνουμε τις πόλεις στους κατοίκους και τους επισκέπτες τους και αποκαλύπτουμε την αξία τους γνωρίζοντάς τους, τα σημεία ενδιαφέροντος… υποχρεωτικά

Το ζήτημα
 • Οι πόλεις παραμένουν άγνωστες σε επισκέπτες και κατοίκους
 • Μη συνεκτικό σύστημα πληροφόρησης
 • Αδυναμία ανάδειξης πολιτισμικού πλούτου
 • Δαιδαλώδεις διαδρομές μετακινούμενων
 • Μεγάλος χρόνος μετακίνησης
 • Μεγάλος αριθμός πινακίδων χωρίς ενιαία δομή
Η λύση
 • Πινακίδες πληροφόρησης για κύρια και δευτερεύοντα σημεία ενδιαφέροντος
 • Καθοδήγηση μετακινούμενων σε βέλτιστες διαδρομές
 • Χρήση επιβεβαιωτικών πινακίδων κατά μήκος της διαδρομής
 • Ενιαία μορφή πινακίδων ανά δήμο
Αξία
 • Αύξηση της επισκεψιμότητας των σημείων ενδιαφέροντος
 • Αύξηση της επαναληψημότητας των επισκέψεων
 • Αύξηση χρόνου παραμονής
 • Αύξηση κατανάλωσης
 • Αξιοποίηση των δημοτικών πόρων από τους κατοίκους

Στρατηγική / καμπάνια προβολής

Home Services image

Πολιτισμός

Πολιτιστικές διαδρομές

Εισηγούμαστε στην unesco και την ευρωπαϊκή επιτροπή να αναγνωρίσουν, κατοχυρώσουν και να επικοινωνήσουν σε όλο τον κόσμο περισσότερες διαδρομές διαχρονικής εξέλιξης της ανθρώπινης υπόστασης που δημιουργήσαμε … για όλο τον κόσμο, στη χώρα μας

Αξία

Αποκαλύπτουμε και προσφέρουμε στον κόσμο την αξία του πολιτισμού μας
Ενισχύουμε την ταυτότητα των κατοίκων της περιοχής
Διευρύνουμε την παραμονή των επισκεπτών και αναπτύσσουμε την οικονομία
Συμβάλουμε στην προβολή και προώθηση του προορισμού

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Φέρνουμε μεγάλης αξίας πολιτιστικά δρώμενα σε μικρότερες πόλεις γιατί για εμάς όλοι οι Έλληνες και όλες οι πόλεις έχουν την ίδια αξία

Home Services image

Κοινωνική Μέριμνα

Στρατηγική επανένταξης

Κάνουμε περισσότερους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη να χαμογελούν, ξανασχεδιάζοντας το σύστημα δομών κοινωνικής υποστήριξης και συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων.
Υποστηρίζουμε τα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να συν-εργαστούν…. για να μην είναι πια ευάλωτα

Ζήτημα
 • Αύξηση του αριθμού των μακροχρόνια ωφελούμενων
 • Μικρό ποσοστό επανένταξης
 • Δυσαρμονία πληθυσμού ανά κοινωνική ομάδα με τις δομές υποστήριξης
 • Χαμηλή παραγωγικότητα των κοινωνικών δομών
Λύση
 • Ενιαίο σύστημα καταγραφής των ωφελούμενων
 • Ανακατανομή των δομών υποστήριξης
 • Δημιουργία κεντρικής διεύθυνσης ελέγχου / συντονισμού
 • Ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας
 • Διακυβέρνηση των εξωτερικών δομών επανένταξης
 • Επανένταξη στο δήμο και την τοπική οικονομία
 • Αξιολόγηση
Αξία
 • Μείωση του αριθμού των ευάλωτων συμπολιτών
 • Αύξηση των πόρων για δράσεις πρόληψης
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Home Services image

Αποτελεσματικότητα Δημόσιας Διοίκησης

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος όπως ορίζεται στα διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγκτου συνιστά μια λειτουργία επαγγελματικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης, η οποία παρέχει πληροφόρηση για τις πρακτικές και δραστηριότητες διοίκησης, στο επίπεδο του υπουργείου/οργανισμού. Η εν λόγω λειτουργία συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας και απόδοσης των κυβερνητικών λειτουργιών, στη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων πορσφέρωντας στα ανώτατα διοικητικά στελέχη και στους αιρετούς δημόσιους αξιωματούχους διασφάλιση σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και ελέγχου εντός των οργανισμών τους. Αυτή η λειτουργία διασφάλισης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας των κυβερνητικών θεσμών για να προσφέρουν αξία και λογοδοσία προς τους Έλληνες πολίτες όσον αφορά στη χρήση των φορολογικών εσόδων

Εξωτερικός Έλεγχος

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από Εξωτερικούς συνεργάτες του Νομικού Προσώπου επί του λογιστικού συστήματος ενός οργανισμού, αλλά και των επιμέρους οργανωτικών συστημάτων, τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του λογιστικού συστήματος, όπως αυτά εφαρμόζονται βάση των αρχών των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Τα διακριτικά χαρακτηριστικά του ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου αποτελούν η έκφραση γνώμης του ελεγκτή αναφορικά με την ορθή ή όχι παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης του Νομικού Προσώπου/ Οργανισμού. ΟΤΑ και των δραστηριοτήτων τους στις ελεγχόμενες από αυτόν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, κατά την περίοδο την οποία αφορά ο έλεγχος, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των ιδιαίτερων συνθηκών της Ελλάδος στην οποία δραστηριοποιείται καθώς και στο σύνολο των συναλλαγών του με το εξωτερικό .

Home Services image

Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 • Cef
 • UIA
 • Horizon 2020
 • Life
 • Interreg / Europe
 • Med / Eni
 • Adrion
 • Erasmus
Home Services image

Ιδιωτική Πρωτοβουλία

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

ae
deltaengineering
leverlearning
lever
pointers
leverlearning
geomeletitiki
eu-espa-epanek