Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Πολιτική Προστασία 2024

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Πολιτική Προστασία 2024 με θέμα: «Μία Ευρώπη ανθεκτική στις καταστροφές: Διαμορφώνοντας το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας»

 

Διαμόρφωση μιας Ένωσης ανθεκτικής στις καταστροφές:

Χάραξη μιας πορείας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας.

 

Για 8η φορά διοργανώνεται το Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας και θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Ιουνίου στο Tour & Taxis, στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.Αυτό το Ευρωπαϊκό Φόρουμ αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός για την κοινότητα της Πολιτικής Προστασίας, καθώς αποτελεί έναν κόμβο για την ανταλλαγή γνώσεων, τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, που εμπλέκονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία.

 

Στόχος του είναι να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα πολιτικής και επιχειρησιακά ζητήματα, να εμπνεύσει τις μελλοντικές εξελίξεις στον Ενωσιακό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας (Union Civil Protection Mechanism – UCPM) και να δημιουργήσει δίκτυα και ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών.

Πηγή: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/CPF2024

                                     Πηγή: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/CPF2024[/caption]

 

Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

(Union Civil Protection Mechanism – UCPM)

 

Τον Οκτώβριο του 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Ο Μηχανισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 10 συμμετεχόντων κρατών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισλανδία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία) στον τομέα της πολιτικής προστασίας για τη βελτίωση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης των καταστροφών.

 

Όταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπερκαλύπτει τις δυνατότητες αντιμετώπισης μιας χώρας στην Ευρώπη και πέραν αυτής, μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του Μηχανισμού. Η Επιτροπή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό της αντιμετώπισης καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας τουλάχιστον κατά 75% στο κόστος μεταφοράς ή/και στο λειτουργικό κόστος των αποστολών.

 

Κατά τα τελευταία 15 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας έχει γίνει μια σημαντική ευρωπαϊκή συνάντηση επαγγελματιών και υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, αυτό το Φόρουμ διοργανώνεται ανά διετία από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – DG ECHO) και αναμένεται και φέτος να συγκεντρώσει περισσότερους από 1.000 ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, τοπικών, εθνικών και περιφερειακών αρχών πολιτικής προστασίας, φορέων πρώτης ανταπόκρισης, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, της επιστημονικής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα.

 

Το 7ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Προς μια ταχύτερη, πιο πράσινη και πιο έξυπνη διαχείριση έκτακτης ανάγκης» πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28-29 Ιουνίου 2022 και υποδέχθηκε ένα μεγάλο και σημαντικό αριθμό φορέων, που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας.

 

Φέτος, τo 8ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας βασίζεται στο θέμα “Διαμόρφωση μιας ένωσης ανθεκτικής στις καταστροφές: Χάραξη μιας πορείας για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας”. Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να γίνει μια αναδρομή στα όσα έχει επιτύχει ο Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (Union Civil Protection Mechanism – UCPM) και να δημιουργηθούν ιδέες για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη συνεργασία στο μέλλον.

 

Με τη συμμετοχή σας μπορείτε να συμβάλλετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής αντιμετώπισης καταστροφών!

 

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του 8ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, 2024 θα διεξαχθεί ένα ευρύ φάσμα συνεδριών, με συζητήσεις σε πάνελ και συμμετοχικά εργαστήρια, μεταξύ αυτών μερικές σημαντικές και ενδιαφέρουσες ομιλίες είναι οι εξής:

  • Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ανταπόκρισης σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ: Περιφερειακή συνεργασία στη διαχείριση καταστροφών.
  • Ευαισθητοποίηση και επικοινωνία σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο κινδύνου.
  • Πολιτική προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια: διακρίσεις και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο μέσων.
  • Μεταφορά γνώσεων σε ασκήσεις πολιτικής προστασίας.
  • Διακυβέρνηση για τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών: συμμετοχή των εθνικών αρχών πολιτικής προστασίας.
  • Οι στόχοι της Ένωσης για την ανθεκτικότητα στις καταστροφές και η πρωτοβουλία “Έγκαιρη προειδοποίηση για όλους”: πώς ευθυγραμμίζονται;
  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές: ένωση των προσπαθειών πολιτικής προστασίας και ιδιωτικού τομέα.

 

Οι εγγραφές είναι ανοικτές και μπορείτε να ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εγγραφείτε στο 8ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Πολιτική Προστασία, 2024: https://eu.eventscloud.com/ereg/newreg.php?eventid=200273113

 

Οι εγγραφές θα είναι ανοιχτές έως τις 30 Απριλίου 2024!

Χρειάζεστε βοήθεια;