Η Καλαμάτα στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες & Έξυπνες Πόλεις της ΕΕ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής  του Δήμου Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της ΕΕ έως το 2030, προχωράει  δυναμικά η διαδικασία σύνταξης του Κλιματικού Συμβολαίου. Από τη «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» ζητήθηκε η συμβολή της από το δήμο Καλαμάτας ως προς τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.


Η εξέλιξη της διαδικασίας βασίζεται σε όσα έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την πρώτη φάση του «Mission Καλαμάτα». Πιο συγκεκριμένα, διαδοχικές  συσκέψεις εργασίας έλαβαν χώρα στο Δημαρχείο Καλαμάτας τον Απρίλιο του  2023, παρουσία του Δημάρχου κ. Θανάση Βασιλόπουλου, ενώ συμμετείχαν μέλη της συντονιστικής επιτροπής, ομάδες εργασίας και συνεργάτες του «Mission Καλαμάτα», υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου αλλά και εμπειρογνώμονες της ΕΕ αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της ΕΕ έως το 2030.


Στο επόμενο στάδιο, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των στοιχείων των προτάσεων του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο υπό σύνταξη Κλιματικό Συμβόλαιο για την επίτευξη της Κλιματικής Ουδετερότητας, στο πλαίσιο ανοιχτής εκδήλωσης. Η σχετική εκδήλωση διεξήχθη στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας σε κλίμα διαλόγου και με αναφορά στις δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.


Οι Εισηγήσεις – τοποθετήσεις υπήρξαν από τους υπευθύνους ανά τομέα (ενέργεια, κτήρια, κινητικότητα, μεταφορές, δομημένο περιβάλλον, απόβλητα, κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός), εξωτερικούς συνεργάτες και μέλη των ομάδων εργασίας, με σκοπό την εκκίνηση ενός νέου κύκλου διαβούλευσης πάνω στις ήδη επεξεργασμένες και θετικά αξιολογημένες προτάσεις. Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, συγκεκριμένα, η ΕΥ σε συνεργασία με το τμήμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Τεχνολογίας Έξυπνης Πόλης της εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» παρουσίασαν στοιχεία και δράσεις από τη μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποίησαν από κοινού οι δύο εταιρείες χάρη στην εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμαρχο Αθανάσιο Βασιλόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Μπασακίδη. Από την πλευρά της «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» στο project συμμετέχουν οι  Κράββα Δήμητρα, Γεωργίου Μαριτίνα και Χρήστου Αλίκη (Τμήμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Τεχνολογίας Έξυπνης Πόλης).


Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ψηφιακή στρατηγική του Δήμου Καλαμάτας υπογραμμίζει τη σημασία της «διττής» μετάβασης – πράσινης και ψηφιακής – με εφαρμογή ΤΠΕ και βιώσιμων πρακτικών για τη βέλτιστη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Οι προτεινόμενες δράσεις της μελέτης θα αξιοποιούν όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους διαθέσιμους πόρους και τα τοπικά παραγόμενα δεδομένα του Δήμου έχοντας ως αποτέλεσμα πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες.

Χρειάζεστε βοήθεια;