Και τα Ιωάννινα στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες & Έξυπνες Πόλεις της ΕΕ

Η «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», συμμετείχε στην ανοικτή εκδήλωση για τη διαμόρφωση του Κλιματικού Συμφώνου, που οργάνωσε και ο Δήμος Ιωαννιτών.

 

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων, τοπικοί φορείς και πολίτες συζήτησαν για το Κλιματικό Σύμφωνο στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης και υποβολής του από τον Δήμο, ως μέρος της συμμετοχής τους στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της ΕΕ έως το 2030.

 

Η εκδήλωση βασίστηκε σε 4 βασικούς θεματικούς άξονες:

  • Πολεοδομικός σχεδιασμός και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, 
  • Αστικός σχεδιασμός και πράσινο, 
  • Μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, 
  • Κυκλική οικονομία

 

Για τον καθένα από τον οποίο παρουσιάστηκαν προτεινόμενες δράσεις και τέθηκαν προς συζήτηση και επεξεργασία από τους επιστημονικούς και τεχνικούς αρωγούς της δημιουργίας του Κλιματικού Συμφώνου της πόλης, ως ένα πρώτο βήμα στην πορεία της πόλης να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2030. Η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», συμμετέχει ενεργά στην υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών, ως προς τη διαμόρφωση του Κλιματικού Συμφώνου και συγκεκριμένα στα πεδία του πολεοδομικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης, των πράσινων υποδομών και των βασιζόμενων λύσεων στη φύση, των απορριμμάτων και της κυκλικής οικονομίας, καθώς και της διαμόρφωσης του πλάνου χρηματοδότησης των δράσεων, με εκπροσώπους  την Μηχανικό Περιβάλλοντος PhD του τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων, Χριστιάνα Πολύζου και τη Μηχανικό Χωροτάκτη -Πολεοδόμο MSc του τμήματος Τεχνικής Συμβουλευτικής, Μαριάννα Πατελίδα. 

 

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη Αποστολή (EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities) επιλέχθηκαν, κατόπιν αίτησης και αξιολόγησης, 100 Ευρωπαϊκές πόλεις και 12 συνεργαζόμενες με στόχο:

 

• να καταστούν κλιματικά ουδέτερες έως το 2030, νωρίτερα από τον Ευρωπαϊκό στόχο του 2050, και

• να λειτουργήσουν ως κόμβοι πειραματισμού και καινοτομίας για να μπορέσουν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους έως το 2050

 

Η πόλη των Ιωαννίνων αποτελεί μία από τις 6 ελληνικές πόλεις που επιλέχθηκαν. Οι συμμετέχουσες πόλεις καλούνται στο παρόν στάδιο να διαμορφώσουν και να υποβάλλουν το Κλιματικό Σύμφωνο, ώστε να αρχίσουν να υλοποιούν, βάσει συγκεκριμένου πλάνου, δράσεις μείωσης του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Απώτερος σκοπός αυτού είναι να καταφέρουν να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, δηλαδή το συνολικό ανθρακικό τους αποτύπωμα, συμπεριλαμβανόμενων των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα το 2030 να είναι μηδενικό.

Χρειάζεστε βοήθεια;