Επιτυχία για τη Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης A.E. & τη Φλώρινα!

Μεγάλη επιτυχία  για τη «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»,  αποτέλεσε το γεγονός ότι η  πρόταση στρατηγικής τοπικού προγράμματος Leader της Αναπτυξιακής  Φλώρινας, που υποστήριξε ως Τεχνικός Σύμβουλος, κατατάχθηκε 4η πανελλαδικά μεταξύ 50 προτάσεων λαμβάνοντας βαθμολογία, άριστα δλδ, 87,95/100. Πρόκειται για μια επιτυχία που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί  κανείς ότι αφορά μια περιοχή κατεξοχήν ορεινή  με σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα. 

 

Συνολικά, μάλιστα, η  «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», υποστήριξε  6 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στην υποβολή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξής  τους, με γνώμονα τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε περιοχής παρέμβασης, τα οποία διαφοροποιούν τις προτεραιότητες της κάθε στρατηγικής. Η αξιολόγηση των προτάσεων στρατηγικής τοπικών προγραμμάτων Leader,  που κατατέθηκαν από τους Αναπτυξιακούς φορείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των προτάσεων που υποστήριξε η εταιρία, πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έλαβαν υψηλή βαθμολογία, η οποία κυμαίνεται πάνω από τον Μέσο Όρο βαθμολογίας του συνόλου των  προτάσεων.


Η «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»,  αποδεικνύει για άλλη μια φορά στην πράξη,  ότι  διαθέτει τον επαγγελματισμό, τη γνώση, την εμπειρία αλλά και την ικανότητα να συνεργαστεί αποτελεσματικά με  τις τοπικές κοινωνίες και τους οικονομικούς φορείς, στο σχεδιασμό στρατηγικών οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή τους.


Διευκρινίζεται ότι οι στρατηγικές έχουν διάστημα υλοποίησης 2023-2027 με δυνατότητα παράτασης έως το 2029. Περιλαμβάνουν δημόσιες υποδομές και ιδιωτικά έργα. Για την υλοποίηση υπάρχουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης στελεχωμένες από τοπικό δυναμικό κάθε περιοχής.Χρειάζεστε βοήθεια;