Δημόσια Διοίκηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση συνιστά μια δομημένη μορφή σύγχρονης διοίκησης η οποία αποβλέπει συνδυαστικά σε μοντέλα αποφάσεων που ενσωματώνουν τεχνοκρατικά συμπεράσματα, συμβουλευτικές Εσωτερικού Ελέγχου και δικλείδες

Περισσότερα »
Δημόσια Διοίκηση

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος, όπως ορίζεται στα διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, συνιστά μια λειτουργία επαγγελματικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης, η οποία παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική για τις

Περισσότερα »