Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Αξιοποιώντας διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που υιοθετούν τις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές, την καινοτομία, τις τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές

Περισσότερα »