Κοινωνική Μέριμνα

Στρατηγική επανένταξης

Κάνουμε περισσότερους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη να χαμογελούν, ξανασχεδιάζοντας το σύστημα δομών κοινωνικής υποστήριξης και συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων. Υποστηρίζουμε τα μέλη των

Περισσότερα »