Πολιτισμός

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Φέρνουμε μεγάλης αξίας πολιτιστικά δρώμενα σε μικρότερες πόλεις γιατί για εμάς όλοι οι Έλληνες και όλες οι πόλεις έχουν την ίδια αξία   ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Πολιτισμός

Περισσότερα »
Πολιτισμός

Πολιτιστικές Διαδρομές

Εισηγούμαστε στην unesco και την ευρωπαϊκή επιτροπή να αναγνωρίσουν, κατοχυρώσουν και να επικοινωνήσουν σε όλο τον κόσμο περισσότερες διαδρομές διαχρονικής εξέλιξης της ανθρώπινης υπόστασης που

Περισσότερα »