Σχεδιασμός Μετακινήσεων

Αξιολόγηση επιπτώσεων και βιωσιμότητας σημαντικών παρεμβάσεων

Αξιολογούμε τη βιωσιμότητα εναλλακτικών λύσεων για την ανάδειξη της βέλτιστης δυνατής παρέμβασης ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Σύνθετη διαδικασία λήψης αποφάσεων για διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων έργων μεταφορών Απουσία τεχνογνωσίας

Περισσότερα »
Σχεδιασμός Μετακινήσεων

Ανάπτυξη κυκλοφοριακών μοντέλων

Αναπτύσσουμε κυκλοφοριακά μοντέλα για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψεων αποφάσεων για σύνθετα έργα συγκοινωνιακής υποδομής ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού πραγματεύονται έργα: υψηλού κόστους

Περισσότερα »
Σχεδιασμός Μετακινήσεων

Στρατηγικός σχεδιασμός των μεταφορών

Διαμορφώνουμε ολοκληρωμένα σχέδια για την οργάνωση του συστήματος μεταφορών των πόλεων, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα και αξιοποιώντας τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού για την εξασφάλιση

Περισσότερα »