“Χτίζοντας” την έξυπνη πόλη

Ο όρος «έξυπνη πόλη» αναφέρεται σε μία πόλη, που χρησιμοποιεί τεχνολογία και δεδομένα για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των υποδομών της και να προάγει την αειφορία.

 

Οι έξυπνες πόλεις αξιοποιούν τη συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως αισθητήρες, κινητές συσκευές και συστήματα παρακολούθησης. Στη συνέχεια μετά από την κατάλληλη επεξεργασία με τη χρήση ειδικών μοντέλων και αλγορίθμων μπορούν να τα αναλύσουν και να λάβουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα πραγματικού χρόνου.

 

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες πόλεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) και τις σχετικές υποδομές (αισθητήρες, ελεγκτές, ενεργοποιητές, τηλεπικοινωνιακές υποδομές), την Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing), το Edge Computing και τους αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για την ανάλυση δεδομένων. Μέσω αυτών των τεχνολογιών, οι έξυπνες πόλεις συλλέγουν δεδομένα, τα αναλύουν και λαμβάνουν αποφάσεις για να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία τους.

 

Για να θεωρηθεί μια πόλη «έξυπνη», πρέπει να τηρεί ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους. Σε αυτήν την περίπτωση, αντιπροσωπεύει έναν συνδυασμό από έξι βασικά χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

 

 

Με τον συνδυασμό των παραπάνω χαρακτηριστικών, οι έξυπνες πόλεις προσφέρουν πληθώρα οφελών τόσο για τους πολίτες όσο και για τους φορείς που εδρεύουν σε αυτές. Κάποια από τα κύρια οφέλη περιλαμβάνουν:

 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής: Παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες και λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων όπως: έξυπνες υπηρεσίες μεταφορών, αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας, έξυπνα συστήματα ασφάλειας, ψηφιακές υπηρεσίες δημόσιας υγείας και πολλά άλλα.


Βιώσιμη ανάπτυξη: Προωθούν την αειφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη με τη χρήση πράσινων τεχνολογιών (Green Computing). Οι πράσινες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με αποδοτικές υποδομές, μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και πόρων, ενώ παράλληλα προωθούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό, οδηγεί, σε μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.


Ευφυής διαχείριση υποδομών: Χρησιμοποιούν δεδομένα και τεχνολογίες τηλεματικής για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις υποδομές τους, όπως το δίκτυο μεταφορών, την ενέργεια, τα απορρίμματα και τους διαθέσιμους πόρους.


Ενεργή συμμετοχή των πολιτών: Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση ζητημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Μέσω διάφορων εφαρμογών και πλατφορμών, οι πολίτες μπορούν να παρέχουν ανατροφοδότηση, να αναφέρουν προβλήματα και να συνεισφέρουν στη λήψη αποφάσεων.

Χρειάζεστε βοήθεια;