Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Ρεθύμνης

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), που εκπονείται από την ομάδα μελέτης της «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες». Η Διαβούλευση έλαβε χώρα στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, παρουσία Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Υπηρεσιακών Παραγόντων, εκπροσώπων Τοπικών Φορέων και Δημοτών.  Η παρουσίαση της Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων και από την κ. Στεφανία Μαρκάδα από το Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών & Βιώσιμης Κινητικότητας της «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» και περιλάμβανε προτάσεις για 54 χιλιόμετρα γραμμικού δικτύου σε 19 οικισμούς του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις αφορούν

 

  • την επέκταση πεζοδρομίων ή και την κατασκευή νέων, συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων, καθώς και τον προσδιορισμό των σημείων σε αυτά που χρήζουν παρεμβάσεων, όπως η δημιουργία 668 νέων ραμπών και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε να επιτυγχάνεται ελεύθερο πλάτος όδευσης 1,5 μ. το ελάχιστο.
  • αναπλάσεις οδών συνολικού μήκους 17 χιλιόμετρων ήπιας κυκλοφορίας με ενιαίο κατάστρωμα και δημιουργία 405 νέων διαβάσεων πεζών.
  • πρόβλεψη οδεύσεων για άτομα με προβλήματα όρασης συνολικού μήκους 25 χιλιομέτρων.
 

Επιπλέον, βάση του σχεδίου κατατέθηκαν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργική διασύνδεση και προσβασιμότητα 120 περίπου δημόσιων κτιρίων και για περισσότερους από 20 υπαίθριους δημόσιους χώρους και πλατείες.

 

Στην ουσία παρουσιάστηκε στο Δήμο Ρεθύμνης ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημιουργία ενός βιώσιμου δομημένου περιβάλλοντος, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προσβασιμότητας με τεκμηριωμένες επιστημονικά θέσεις για τη διασφάλιση ενός αστικού χώρου, που θα χρησιμοποιείται ολοκληρωμένα και χωρίς αποκλεισμούς, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα παρέχει ασφάλεια τόσο στους κατοίκους του όσο και στους επισκέπτες, με ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 

Χρειάζεστε βοήθεια;