Επιστημονική Ημερίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του έργου «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή Ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και ΝΑ Αττική», που εκπόνησε με επιτυχία η εταιρεία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», έγινε πρόταση από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, να παρουσιαστούν τα ευρήματα της μελέτης που αφορούν τον Υμηττό, στο συνέδριο με τίτλο: «Ο Υμηττός αύριο. Προστασία, διαχείριση και διασύνδεση με την Κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε στην Ηλιούπολη, στις 02 και 03 Μαρτίου 2024.

 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε εισήγηση με τίτλο: «Οι δυνητικές επιπτώσεις επισκεπτών στον Υμηττό – Προτάσεις διαχειριστικών μέτρων».

 

               Εικόνα 1 Χάρτης με την περιοχή μελέτης.

 

Ο Υμηττός, όπου παρουσιάζει μεγάλο φυτικό πλούτο αναλογικά με την έκταση του (600 φυτικά είδη και υποείδη) και χαρακτηρίζεται από υψηλή Γεω-ποικιλότητα (μεγάλη ποικιλία των στοιχείων του αναγλύφου), με σημαντικά καρστικά σπήλαια, όπως τα σπήλαια Νυμφολήπτου, Συκιάς κ.α.

 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε διεξοδικά, η αναγνώριση των περιβαλλοντικών πιέσεων που δέχεται ο Υμηττός,  και των πιέσεων – απειλών που δέχεται από τους επισκέπτες.

Μετά την αναγνώριση των πιέσεων, έγινε αναφορά στα τα διαχειριστικά και αναπτυξιακά μέτρα που συντάχθηκαν από την «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» για την περιοχή. Οι προτάσεις εστιάζουν στους παρακάτω άξονες:

 

  • Αριθμός επισκεπτών και κατηγορίες επισκεπτών: η φέρουσα ικανότητα του Υμηττού να δεχτεί επισκέπτες συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα του.

Μεγάλη σημασία όμως έχει και το είδος επισκεπτών, πόσο ενημερωμένοι είναι και τι δραστηριότητες αναψυχής πραγματοποιούν στην περιοχή.

Στο συνέδριο, επίσης, αναφέρθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για τον έλεγχο του αριθμού των επισκεπτών, καθώς και προτάσεις για τον έλεγχο των επιζήμιων πρακτικών από παραβατικούς ή ανενημέρωτους επισκέπτες.

 

  • Υποδομές (Ειδικά μονοπάτια, υποδομές ΑΜΕΑ): η κατασκευή ειδικών μονοπατιών και υποδομών ΑΜΕΑ, αποτελούν στοιχείο πολιτισμού.

 

  • Ειδική ενημέρωση του κοινού (Ευαισθητοποίηση, Περιβαλλοντική εκπαίδευση): Η ενημέρωση του κοινού για τον Υμηττό, συμβάλει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και ανάδειξη της οικολογικής του σημασίας.

 

  • Ειδικές περιπατητικές διαδρομές (Γεω-διαδρομές, θεματικές διαδρομές): Οι Θεματικές Διαδρομές θα λειτουργήσουν προστατευτικά για τον Υμηττό, καθώς οι επισκέπτες δεν θα κινούνται άναρχα στο χώρο.

 

  • Διαχειριστικές πρακτικές (φύλαξη, τρόπος αξιοποίησης της περιοχής): Παρουσιάστηκαν προτάσεις για την υιοθέτηση άλλων διαχειριστικών πρακτικών, οι οποίες δεν θα είναι επιζήμιες για την περιοχή.

 

  • Επιστημονική παρακολούθηση (Εκπαιδευτικά, ερευνητικά ιδρύματα κ.α.): Η επιστημονική παρακολούθηση ειδικά στα σημεία του Υμηττού που καταγράφεται έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση, είναι επιτακτική.

 

  • Αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (αφαίρεση υποδομών, απομάκρυνση αδρανών υλικών): Στην παρουσίαση αναφέρθηκαν οι ενδεδειγμένες ή προτεινόμενες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον (όπως αυθαίρετες κατασκευές, συσσώρευση αδρανών υλικών) που χρήζουν αποκατάστασης.

 

  • Φύλαξη (τεχνολογικά μέσα, αύξηση της Φύλαξης, Πυροπροστασία): Από τη μελέτη που έγινε παρατηρήθηκε ελλιπής φύλαξη. Η ενίσχυση του προσωπικού φύλαξης, η χρήση τεχνολογικών λύσεων φύλαξης χώρου και η φύλαξη συγκεκριμένων προστατευόμενων εκτάσεων που σήμερα είναι αφύλακτες αποτελούν ζητούμενα

 

Τα μέτρα που προτάθηκαν μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της περιοχής.

 

Η παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε από τον κ. Βασίλη Αναγνώστου από την «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» συνέβαλε στην ανάδειξη του επιστημονικού έργου της εταιρείας και στην επιστημονική και υπεύθυνη ενημέρωση των Πολιτών και  φορέων που ασχολούνται με την προστασία και ανάδειξη του Υμηττού.

 

Χρειάζεστε βοήθεια;