ΕΥΔΑΠ: Παραγωγή και διάθεση ανακυκλωμένου νερού στην Ανατολική Αττική

Αισιοδοξία και θετικό κλίμα από τις πρώτες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς για το νέο μεγάλο έργο, παραγωγής και διάθεσης ανακυκλωμένου νερού, της ΕΥΔΑΠ, στην Ανατολική Αττική.

 

Στο πλαίσιο της Μελέτης Βιωσιμότητας για την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού (χρήση ανακυκλωμένου νερού), πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις εργασίας με αγρότες από την περιοχή της Ανατολικής Αττικής:

 

Βασικά ζητούμενα των συναντήσεων ήταν:

α) να αξιολογηθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες των αγροτών γύρω από τη χρήση του αρδευτικού νερού.

β) να διερευνηθεί η πιθανότητα άρδευσης καλλιεργειών με επεξεργασμένο νερό, που προέρχεται από τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, στην Ανατολική Αττική.

 

Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν έγινα σε πολύ θετικό κλίμα συνεργασίας. Μέσα από τις συναντήσεις, έγινε ουσιαστική ενημέρωση των αγροτών για το: τι είναι ανακυκλωμένο νερό, ποια είναι τα ποιοτικά του γνωρίσματα και ποιες είναι οι δυνητικές χρήσεις του, για να ξεπεραστούν οι όποιες προκαταλήψεις και επιφυλάξεις των αγροτών γύρω από τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού.

 

 

Υπήρξε συζήτηση μεταξύ των αγροτών και της ομάδας εργασίας, που αφορούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας στην περιοχή, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη χρήση του νερού.

 

Μοιράστηκε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας, τα αποτελέσματα του οποίου θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλύτερη διερεύνηση των αναγκών των αγροτών σε νερό και θα δώσει σημαντικά συμπεράσματα για τη μελέτη βιωσιμότητας, που αφορά την παραγωγή και διάθεση ανακυκλωμένου νερού από την ΕΥΔΑΠ.

 

Φάνηκε η ανάγκη των αγροτών για περισσότερη πρόσβαση σε στοιχεία και ενημέρωση γύρω από τα τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα που προκύπτουν από την χρήση ανακυκλωμένου νερού. Επιπλέον αναδύθηκε η ανάγκη των αγροτών για νέες κατευθύνσεις σε ότι αφορά την αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα στην περιοχή, με αφορμή την μελλοντική χρήση επεξεργασμένου νερού.

 

Τέλος έγινε πρόδηλη η ανυπομονησία των αγροτών για το έργο και οι μεγάλες προσδοκίες από τη λειτουργία του, ένα έργο το οποίο θα καλυτερεύσει τους όρους καλλιέργειας στο σήμερα και θα δώσει νέες προοπτικές και δυνατότητες στις μελλοντικές γενιές.

 

H ομάδα εργασίας αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες των εταιριών «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» και EY parthenon, από μελετητές και στελέχη της ΕΥΔΑΠ, ενώ η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι συνεχής και ουσιαστική.

 

 

Στην Ελλάδα η αγροτική χρήση των υδατικών πόρων αποτελεί το 83% της συνολικής χρήσης νερού! Καθώς τα μεγάλα αρδευτικά δίκτυα από ταμιευτήρες, ποταμούς, λίμνες, περιορίζονται κυρίως στις μεγάλες παραγωγικές πεδιάδες της χώρας, η συντριπτική πλειοψηφία της άρδευσης στην υπόλοιπη χώρα γίνεται με νερό γεωτρήσεων ή νερό πόσιμο από άλλες πηγές. Όμως, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, η υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων τείνει να τους εξαντλήσει και σε αρκετές παράκτιες περιοχές έχει εμφανιστεί η εισροή υφάλμυρου νερού, πράγμα που καθιστά την υφιστάμενη διαδεδομένη αρδευτική πρακτική μη βιώσιμη. Συνεπώς, για τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει μεταστροφή αυτής της κατάστασης στα επόμενα χρόνια.

 

 

Παρόμοια, είναι η κατάσταση στην Ανατολική Αττική, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση για νερό άρδευσης. Οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις της περιοχής, έχουν ως αποτέλεσμα την ταπείνωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και την υφαλμύρινση του. Ταυτόχρονα, αν και υπάρχει διαθέσιμη αγροτική γη, δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό.

 

Η παραγωγή ανακυκλωμένου νερού από τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της ανατολικής Αττικής, είναι σε θέση να δώσει μεγάλες ποσότητες σε αρδευτικό νερό, το οποίο να έχει καλύτερα ποιοτικά γνωρίσματα, από το νερό των υφιστάμενων γεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται. Η επεξεργασία νερού στα ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής θα γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, και θα παράγεται νερό απολύτως κατάλληλο για απεριόριστη άρδευση (χωρίς ποιοτικούς περιορισμούς, για το είδος της καλλιέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί).

 

Μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να επιφέρει πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Κοινωνικά οφέλη: Ανάπτυξη και ευημερία της τοπικής κοινωνίας, εξοικονόμηση του νερού που είναι σημαντικό κοινωνικό αγαθό.
Οικονομικά οφέλη: Εξοικονόμηση χρημάτων από την χρήση ανακυκλωμένου νερού, ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη των καλλιεργειών,
•Περιβαλλοντικά οφέλη: Σε υπερτοπικό επίπεδο συμβολή στην προστασία και εξοικονόμηση των υδατικών πόρων, σε τοπικό επίπεδο σημαντική εξυγίανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, και ορθότερη περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων της περιοχής

Χρειάζεστε βοήθεια;