«Νέα σελίδα» για Αλεξανδρούπολη & Ορεστιάδα με όχημα τη ΣΒΑΑ.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 η υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΣΒΑΑ – ΟΧΕ) από τους δικαιούχους δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης.

 

Η εταιρία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» υποστήριξε, ως Τεχνικός Σύμβουλος,  τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας στην  υποβολή των Στρατηγικών τους, με γνώμονα τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε περιοχής παρέμβασης τα οποία διαφοροποιούν τις προτεραιότητες της κάθε στρατηγικής.

 

Για την Αλεξανδρούπολη  διατυπώθηκε το όραμα: «Η Αλεξανδρούπολη ως κεντρικός πόλος πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού»

 

Για την Ορεστιάδα το αντίστοιχο όραμα είναι: «Δημιουργώντας μια σύγχρονη Ορεστιάδα με ευκαιρίες για τους νέους»

Βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και των δυο  στρατηγικών  αποτελούν:

  •  Η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία.
  • Ο αξιόπιστος προσδιορισμός των τοπικών αναπτυξιακών αναγκών των Περιοχών Παρέμβασης, με συμμετοχική διαδικασία, ανάπτυξη εταιρικής σχέσης και ολοκληρωμένη προσέγγιση.
  • Η συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες στρατηγικές: Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια, Κυκλοφοριακές μελέτες, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τομεακές στρατηγικές και προτεραιότητες.
  • Η συγκρότηση ειδικής ομάδας διακυβέρνησης σε επίπεδο Δήμου για την διαχείρισή τους.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά,  προτάθηκαν παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα, στους κάτωθι τομείς: 

  • Υποδομές 
  • Κλιματική Αλλαγή
  • Περιβαλλοντική Ανθεκτικότητα 
  • Οικονομική Ανάπτυξη
  • Κυκλική Οικονομία
  • Κοινωνικές Ανισότητες
 

Οι  Στρατηγικές,  σε μια κρίσιμη περίοδο που η Κλιματική Αλλαγή αποτελεί πλέον πραγματικότητα,  προβλέπουν  ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αύξηση της ανθεκτικότητας των πόλεων. Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης  όλων των προτεινόμενων δράσεων προωθούνται οι ίσες ευκαιρίες, η μη διάκριση λόγω αναπηρίας και η διασφάλιση προσβασιμότητας 

 

Η κατανομή των πόρων ανά ΣΒΑΑ θα είναι ισόποση, δηλαδή 14.200.000€ από το ΕΤΠΑ και 900.000€ από το ΕΚΤ. Το ύψος χρηματοδότησης των παρεμβάσεων-έργων ανέρχεται σε περίπου 15 εκ. € ανά δήμο με περίοδο υλοποίησης έως το τέλος του 2027.

 
 

Χρειάζεστε βοήθεια;