Τα μέλη μας

Άρτεμις Μαργαριτίδου

Είμαι Χωροτάκτης Μηχανικός με μεταπτυχιακό στην «Αρχιτεκτονική» του Πανεπιστημίου Δημιουργικών Τεχνών του Ηνωμένου Βασιλείου (University for the Creative Arts, UK) και εξειδίκευση σε θέματα ιστορικών διαδρομών και αναβίωσης της ιστορίας τους τόπου. Από το 2012 εργάζομαι ως Σύμβουλος Δημοσίου Τομέα υποστηρίζοντας δημόσιους κυρίως φορείς σε θέματα διαχείρισης έργων, δημοσιότητας και επικοινωνίας. Θεωρώ πως οι καλύτερες λύσεις προκύπτουν μέσα από την ομαδική εργασία, ενώ βρίσκω πάντα την ευκαιρία να προσθέσω μια δόση δημιουργικότητας στα έργα που αναλαμβάνω.