Τα μέλη μας

Κατερίνα Κουκουβίκη

Με το πέρας των σπουδών μου ως Πολιτικός Μηχανικός, θέλησα να διευρύνω το γνωστικό μου πεδίο, προσανατολιζόμενη στα Μνημεία Πολιτισμού˙ την κληρονομιά μας, την οποία οφείλουμε να διασφαλίσουμε για τους μελλοντικούς της αποδέκτες. Με μεταπτυχιακές σπουδές επί του εν λόγω αντικειμένου, φιλοδοξώ να συμβάλλω στην εξεύρεση λύσεων, συμβατών, αποτελεσματικών και αναστρέψιμων, ώστε να συνδράμω διαχρονικά στην προστασία και παράλληλα στη στατική επάρκειά τους