Τα μέλη μας

Γιώργος Λαρίσσης

Είμαι Μεταλλειολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η επαγγελματική δραστηριότητα μου ως τώρα στον ιδιωτικό τομέα κινήθηκε μεταξύ βιομηχανικής διοίκησης με εγχώρια και διεθνή εμπειρία και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων & επιχειρηματικών επενδύσεων. Είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω την Πολιτεία σε θέσεις μετακλητού υπαλλήλου αλλά και την αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού με πλείστες ιδιότητες εκλεγμένου αιρετού. Μεταξύ άλλων διαθέτω ισχυρό υπόβαθρο στη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων, καθώς επίσης και σημαντική εμπειρία στις αδειοδοτήσεις και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων & οργανισμών.