Τα μέλη μας

Κασσιανή Ζήση

Ο αστικός χώρος, η βιώσιμη ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής συνιστούν τα κύρια πεδία ενδιαφέροντος μου. Οι σπουδές και η μεταπτυχιακή μου εξειδίκευση στον τομέα της Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνδυασμό με την 15ετή εμπειρία μου στην υλοποίηση μελετών Στρατηγικής Ανάπτυξης Δημόσιων Φορέων και Χωρικού-Πολεοδομικού Σχεδιασμού συνθέτουν το κατάλληλο υπόβαθρο, έτσι ώστε από κοινού να επιτύχουμε τη βέλτιστη λύση που θα ενισχύσει την αναπτυξιακή σας δυναμική