Τα μέλη μας

Γιάννης Τσαμπούρης

Είμαι διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Μεταπτυχιακό τίτλο «Τεχνικές και μέθοδοι στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του χώρου» και κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Μηχανικού Γεωγραφικής Ανάλυσης. Κατά την επαγγελματική μου σταδιοδρομία έχω αποκτήσει πενταετή και πλέον εμπειρία στην υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων σε έργα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρησιακών Σχεδίων, Σχεδιασμού της υπαίθρου, Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Κτηματολογίου. Το 2018 ολοκλήρωσα ως μέλος ομάδας έργου την «Ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018 – 2028», ενώ άλλα έργα που έχω συμμετοχή είναι το «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων», σχεδιασμός και υποστήριξη της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Σχέδια Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων, πλήθος Ρυθμιστικών Σχεδίων (Σχεδίων Δράσης) για Κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών για σειρά Αστικών ΚΤΕΛ στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της ερευνητικής μου ενασχόλησης έχω δημοσιεύσει άρθρα σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια χαρτογραφίας και γεωγραφίας. Είμαι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2007 και από το 2018 είμαι συνεργάτης της Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.