Τα μέλη μας

Γιάννης Τσαμπούρης

Έχω σπουδάσει Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και είμαι Δρ. Μηχανικός Γεωγραφικής Ανάλυσης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Έχω εργαστεί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ έχω περάσει και από τον χώρο της εκπαίδευσης. Έχω ασχοληθεί με ευρύ φάσμα έργων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, συμβουλευτικής σχεδιασμού, έξυπνων συστημάτων μεταφορών, κτηματολογίου και μελετών. Το γεγονός αυτό μου δίνει τη δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης των προβλημάτων. Η προσπάθειά μου επικεντρώνεται στο να έχει η δουλειά μου σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου.