Τα μέλη μας

Κωνσταντίνα Ρόιδου

Είμαι Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Τεχνικές και Μεθόδους στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου – Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης. Αντικείμενό μου είναι η διαμόρφωση στρατηγικών ολοκληρωμένης ανάπτυξης των κοινωνιών, και με γνώμονα της αρχές της βιωσιμότητας και τις ανάγκες του κάθε χώρου.