Τα μέλη μας

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είμαι άνθρωπος με άριστη οργάνωση, εστιάζοντας στην υλοποίηση σχεδιασμένων πλάνων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Ταυτόχρονα με την εργασία μου, ως οικονομολόγος-εσωτερικός ελεγκτής,  συνεχίζω τις σπουδές μου για την πιστοποίηση του διεθνή επαγγελματικού τίτλου Εσωτερικών Ελεγκτών CIA καθώς και των Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών – ACCA – ΙΕΣΟΕΛ JES. Είμαι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Λογιστής – Φοροτεχνικός Β’ Τάξης  (Ο.Ε.Ε), του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε- ΙΙΑ), του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).