Τα μέλη μας

Μαριάννα Πατελίδα

Είμαι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου και τον Βιώσιμο Αστικό Σχεδιασμό. Η εμπειρία διαχείρισης και επίλυσης πάσης φύσεως πολεοδομικών ζητημάτων βασίζεται στην πολυετή εμπειρία μου, τόσο στον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθερη επαγγελματίας όσο και στο δημόσιο ως υπεύθυνη τμήματος ‘Σχεδίου Πόλης και Πολεοδομικών Εφαρμογών’ καθώς και στην ενασχόλησή μου με την έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Σε αυτό έχει συμβάλλει επίσης, ο ρόλος μου ως εξωτερικός συνεργάτης δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων και συμμετοχικών διαδικασιών-εργαστηρίων που αφορούν στον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό.