Τα μέλη μας

Γιώργος Ψαθάς

Δραστήριος και υπεύθυνος Γεωλόγος, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία. Διαθέτει εμπειρία διεκπεραίωσης γεωτεχνικών μελετών, καθώς και εμπειρία πληθώρας μετρήσεων πεδίου (γεωφυσικές, υδρογεωλογικές κ.ά.), με ικανότητες οργάνωσης και αποδοτικής συνεργασίας, με ζήλο και επαγγελματική ευσυνειδησία. Από τον Ιούνιο του 2022 ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας Lever Α.Ε., ως Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Περιβάλλοντος.