Τα μέλη μας

Γιώργος Ψαθάς

Είμαι Γεωλόγος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία, με προηγούμενη εμπειρία διεκπεραίωσης γεωτεχνικών μελετών, καθώς και εμπειρία πληθώρας μετρήσεων πεδίου (γεωφυσικές, υδρογεωλογικές κ.ά.). Είμαι μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Lever Α.Ε. από τον Ιούνιο του 2022 και ασχολούμαι με την υλοποίηση και διαχείριση Εθνικών και Δημοτικών έργων διαχείρισης υδάτων, ως Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Δημόσιου Τομέα.