Τα μέλη μας

Παύλος Κράβαρης

Είμαι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με μεταπτυχιακό στη Χωροταξία και Περιφερειακή Πολιτική. Διαθέτω 15ετή εμπειρία στη συμβουλευτική Φορέων του Δημοσίου Τομέα με ειδίκευση σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς και στο σχεδιασμό – διαχείριση – υλοποίηση έργων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παράλληλα, μέσω της εμπειρίας μου σε θέσεις ευθύνης, έχω αναπτύξει δεξιότητες σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης ομάδων. Στόχος μαζί με την ομάδα μου η υποστήριξη κάθε Φορέα στην υλοποίηση του οράματός του μέσω της διαρκούς ανάπτυξης και παροχής εξατομικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών.