Τα μέλη μας

Νίκος Σαΐτης

Είμαι Οικονομολόγος με ειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, μελετών και εκπόνηση business plan, κοστολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων. Από το 2016 είμαι μέλος της Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., με περιοχές ευθύνης τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, υποστηρίζοντας ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην εκτέλεση και υλοποίηση έργων ανάπτυξης τους.