Τα μέλη μας

Στέλιος Αγγελίδης

Απόφοιτος της Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Τουριστικών – Θερμαλιστικών Επιχειρήσεων. Διαθέτω 15 χρόνια εμπειρίας στην παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς των ιαματικών – θερμαλιστικών φυσικών πόρων και των μεταλλικών νερών. Μέσω των συνεργασιών μου με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, πιστεύω πως εξετάζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής μπορούμε να συμβάλλουμε στην τοπική και εθνική ανάπτυξη.