Τα μέλη μας

Στέλιος Οικονόμου

Είμαι μηχανικός περιβάλλοντος με 10ετή εμπειρία στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, την περιβαλλοντική συμβουλευτική σε επιχειρήσεις και την περιβαλλοντική διαχείριση. Παράλληλα έχω συμμετάσχει στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης και του στρατηγικού σχεδιασμού. Πιστεύω στη συνεργασία ομάδων με διαφορετικό υπόβαθρο γιατί μπορούν μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στις αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής.