Τα μέλη μας

Τέσσα Κωνσταντινίδου

Μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνη Ποιότητας της Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης A.E. Διαθέτω σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και στο συντονισμό έργων, ενώ έχω αναλάβει σημαντικές διοικητικές θέσεις καθ’ όλη την διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχει διατελέσει ειδική σύμβουλος δημάρχου για 11 έτη, αποκτώντας έτσι σημαντική εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και θέματα που αφορούν στη  λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.