Τα μέλη μας

Νίκος Παππάς

Σε μορφωτικό επίπεδο είμαι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Πατρών με μεταπτυχιακό τίτλο «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ταυτόχρονα διαθέτω παιδαγωγική επάρκεια και κατάρτιση της ΑΣΠΑΙΤΕ. Βασική μου επαγγελματική αποστολή είναι οι τουριστικές επενδύσεις και η διαχείριση τους, καθώς και η χωρική ανάπτυξη του τουρισμού ως οικονομική δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα έχω εργαστεί, αλλά και διοικήσει πολυτελείς επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού. Επίσης για πάνω από 12 χρόνια υπηρετώ την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, Ανώτατη και Επαγγελματική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Βασική μου επιδίωξη είναι η βελτίωση αγαθών και υπηρεσιών της τουριστικής βιομηχανίας και των ανθρώπων της.