Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ: Αρωγοί στην Πρωτοπορία

Η «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» επισημοποιεί την πρωτοπορία της στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ ως αρωγός στην ένταξη των πρώτων Δήμων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027»


Η εταιρεία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» σχεδίασε τις δύο από τις πέντε προτάσεις ψηφιακής στρατηγικής που εντάχθηκαν πανελλαδικά στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε τους Δήμους Καλαμάτας και Σοφάδων να υποβάλλουν προτάσεις ψηφιακής στρατηγικής που αξιολογήθηκαν θετικά ως προς την πληρότητά τους και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους, λαμβάνοντας τα ποσά 1.950.000 € και 500.000 €, αντίστοιχα. Σκοπός των ενταγμένων πράξεων είναι η ανάδειξη της δυναμικής των δύο Δήμων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων συστημάτων και υποδομών, οι οποίες εντάσσονται και υλοποιούν ένα ευρύτερο οικοσύστημα έξυπνης πόλης (smart city). 


Οι Δήμοι Καλαμάτας και Σοφάδων στοχεύουν σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Ο στρατηγικός σχεδιασμός των δύο Δήμων επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων στην καθημερινή ζωή των πολιτών, εκμεταλλευόμενος, πλήρως, τα οφέλη και αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός. Οι ψηφιακές λύσεις που δίνουν προτεραιότητα στους πολίτες θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, θα προωθήσουν μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, θα ευνοήσουν μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία, θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης.


Η «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»  αποδεικνύει για άλλη μια φορά στην πράξη ότι διαθέτει τον επαγγελματισμό, τη γνώση, την εμπειρία αλλά και την ικανότητα να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τις τοπικές κοινωνίες και τους οικονομικούς φορείς, στο σχεδιασμό στρατηγικών, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή τους.


Η ψηφιακή σύγκλιση των επιλεγμένων δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, ενώ τα αποτελέσματα της κάθε πράξης θα αποτελέσουν μέρος μίας μελλοντικής μεταρρύθμισης της ψηφιακής ευημερίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, οι προτεινόμενες Ψηφιακές Στρατηγικές θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, αντιστοιχίζοντας το 22% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού σε ψηφιακούς στόχους και το οποίο αντανακλά πλήρως το σχέδιο δράσης της «Ψηφιακής Βίβλου» και ευθυγραμμίζεται με τις βασικές κατευθύνσεις της «Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής» (“Shaping Europe’s digital future”).

Χρειάζεστε βοήθεια;