Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Καβάλας

Πως μπορεί να διαμορφωθεί ένα δίκτυο πεζών σε μια πόλη με «δύσκολο» ανάγλυφο;

 

Το βάδισμα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μετακίνησης μας. Για να φτάσουμε από το χώρο στάθμευσης στο χώρο εργασίας μας ή από το σχολείο ως τη στάση των ΜΜΜ, πρέπει να διανύσουμε μια απόσταση ως πεζοί. Η σημασία του βαδίσματος έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα στον σύγχρονο σχεδιασμό για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, θέτοντας τους πεζούς στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

 

Ωστόσο, οι πεζοί συνεχίζουν να αποτελούν μια ομάδα μετακινούμενων που συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες στον αστικό χώρο, ενώ αν αναλογιστούμε ότι ως πεζοί μετακινούνται και πολλοί ευάλωτοι χρήστες της οδού (ηλικιωμένοι, παιδία, άτομα με φορτίο, ΑμεΑ, κ.ά.), τότε η ανάγκη υποστήριξης τους με κατάλληλες και ποιοτικές υποδομές, όπως τα Δίκτυα Αστικής Προσβασιμότητας, γίνεται εντονότερη.

 

Ο Δήμος Καβάλας το 2023 προχώρησε στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας με στόχο την βελτίωση της κινητικότητας των πεζών στην ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου και των μεγαλύτερων οικισμών. Σε μια τόσο απαιτητική πόλη, λόγω του έντονου ανάγλυφου, της μη – ορθολογικής αστικής ανάπτυξης, κ.ά., ο σχεδιασμός για τους πεζούς αποτελεί μια πρόκληση.

 

Η εταιρία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», υποστήριξε το Δήμο Καβάλας στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Καβαλάς, αναπτύσσοντας μια ειδική μεθοδολογία διαμόρφωσης του δικτύου προσβασιμότητας, η οποία καλύπτει τις ιδιαίτερες προκλήσεις της πόλης. Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των σημείων ενδιαφέροντος, τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, τις κλίσεις και την εμπορικότητα/φιλικότητα των οδικών τμημάτων, η Lever κατάφερε να προσδιορίσει τις ροές των πεζών, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών ανάλυσης δικτύου. Οι διαδρομές που αναπτύχθηκαν από την συγκεκριμένη ανάλυση δικτύου εξετάστηκαν σε βάθος με αυτοψίες πεδίου προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες δράσης για την βελτίωση τους.

 

Χρειάζεστε βοήθεια;