Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας & Κλίματος Δήμου Αχαρνών: Μια απάντηση στην κλιματική αλλαγή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.) για λογαριασμό του Δήμου Αχαρνών Αττικής από την εταιρεία «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες». Το Σ.Δ.Α.Ε.Κ. αποτελεί τμήμα του Συμφώνου των Δημάρχων, την κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν πια τοπικές και περιφερειακές αρχές από όλον τον κόσμο και δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.

 

Στο πλαίσιο του Σ.Δ.Α.Ε.Κ. αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου. Εν συνεχεία συλλέχθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία απογραφής εκπομπών και καταναλώσεων: δεδομένα από τα δημοτικά κτίρια, τον δημοτικό στόλο των οχημάτων, τον δημοτικό φωτισμό, τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, τις ιδιωτικές κατοικίες, τις μεταφορές και την ανακύκλωση, τόσο για το έτος αναφοράς (2017), όσο και για τα μεταγενέστερα έτη. Με τη χρήση ειδικών συντελεστών μετατράπηκαν σε ισοδύναμες εκπομπές CO2, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκαν δεδομένα για τα σχέδια πολιτικής προστασίας του Δήμου, τον σχεδιασμό για το πράσινο, τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών κ.α. Με την αξιοποίηση  των εν λόγω στοιχείων και δεδομένων, η Lever προχώρησε από κοινού με τον Δήμο και ειδικότερα με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, στη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης με γνώμονα τον καθορισμό των οικονομοτεχνικά αρτιότερων ενεργειών που κρίθηκαν απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου.

 

Το Σ.Δ.Α.Ε.Κ. ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, προσαρμοσμένη στο όραμα του Δήμου Αχαρνών για ασφάλεια και φροντίδα για τους δημότες και το περιβάλλον, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2  κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του με την προσαρμογή στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ένα ενιαίο σχέδιο που αφενός εξηγεί την αναγκαιότητα των μέτρων και αφετέρου οδηγεί μέσα από συγκεκριμένα βήματα σε μια ασφαλή, βιώσιμη πόλη και επιπλέον σε πράσινη, οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια;