Στρατηγικός Σχεδιασμός των Αστικών Μεταφορών

Ποιος είναι τελικά ο πραγματικός του στόχος;

 

Η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών έχει φέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο που μετακινούμαστε, όσο και στους τρόπους με τους οποίους οι πόλεις σχεδιάζουν τα συστήματα μεταφορών τους.


Οι τεχνολογίες των οχημάτων αλλάζουν δυναμικά χρόνο με τον χρόνο, ενσωματώνοντας καινοτόμα συστήματα, τα οποία βελτιώνουν την άνεση στη μετακίνηση (πλοηγούς, πληροφόρηση για σήμανση, αυτόματη στάθμευση, φωνητικές εντολές, κλπ.) καθώς και την ασφάλεια (αυτόματη πέδηση, επαναφορά στην λωρίδα, κ.ά.). Έτσι, η χρήση των οχημάτων γίνεται πιο ελκυστική και η εμπειρία της οδήγησης πιο ευχάριστη.
Παράλληλα, σημαντικές καινοτομίες εφαρμόζονται ως προς τη δημιουργία περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, με την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί τη βασικότερη λύση απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ ανερχόμενες τεχνολογίες, όπως οι κυψέλες υδρογόνου, αναμένεται να συνεισφέρουν σε αυτήν την προσπάθεια. Έτσι, η χρήση νεότερων οχημάτων έχει αρκετά χαμηλότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά κυρίως στην ποιότητα του αέρα των πυκνών αστικών συγκεντρώσεων.


Από την άλλη πλευρά οι πόλεις έχουν νέα εργαλεία τα οποία βασίζονται στην ευρύτερη βελτίωσης της συνδεσιμότητας και των IoT (Internet of Things). Οι «έξυπνες πόλεις» μπορούν πλέον να παρακολουθούν τα μεγέθη της κυκλοφορίας δυναμικά και να βελτιστοποιούν τη λειτουργία της πόλης απομακρυσμένα. Η σηματοδότηση μπορεί να ρυθμιστεί δυναμικά ανάλογα τις ανάγκες του δικτύου, ενώ οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για να προγραμματίσουν καλύτερα τη μετακίνηση τους. Έτσι, οι πόλεις σχεδιάζουν τις μεταφορές βασιζόμενες στις νέες τεχνολογίες για να πετύχουν καλύτερη λειτουργικότητα η οποία βασίζεται στην έγκαιρη πρόβλεψη και διαχείριση των αναγκών, ενώ παράλληλα προσπαθούν να προετοιμάσουν τις υποδομές τους για τις ανάγκες των οχημάτων (π.χ. υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων).


Είναι όμως αυτός ο πραγματικός στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού των μεταφορών στις πόλεις;
Η απάντηση είναι ΝΑΙ και ΟΧΙ.

 

Οι πόλεις οφείλουν να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο μέσα από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Η μείωση των αέριων ρύπων και της ηχορύπανσης αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα τους, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν.Ωστόσο, πραγματικό στόχο του σχεδιασμού των μεταφορών θα πρέπει να αποτελεί η αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών σε σχέση με τις μετακινήσεις τους. Στόχος των πόλεων μέσα από τον σχεδιασμό τους θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων αυτών συνθηκών που θα βοηθήσουν κάθε πολίτη να επιλέξει ευκολότερα ένα πιο βιώσιμο μέσο μετακίνησης (π.χ. βάδισμα, ποδήλατο, ΜΜΜ, κ.ά.) σε σχέση με ένα μηχανοκίνητο Ι.Χ. Αυτό αποτελεί το παραδοσιακό στοίχημα στον σχεδιασμό των μεταφορών το οποίο μπορεί να βελτιώσει πραγματικά την λειτουργία των πόλεων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει και την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.


Με αυτήν την αρχή έχει πορευθεί η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», για περισσότερο από 6 έτη υποστηρίζοντας περισσότερες από 50 ελληνικές πόλεις στην εκπόνηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και άλλων αντικειμένων σχετικών με την κινητικότητα.

Χρειάζεστε βοήθεια;