Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Προστασία Αρχαίων Μνημείων

Η διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι σε κατάσταση προϊούσας φθοράς, που επηρεάζει τη μορφή, τη δομή και τη λειτουργία αυτών. Αλλοίωση των μορφολογικών και δομικών χαρακτηριστικών αυτών. Επάπειλούμενοι κίνδυνοι μη αναστρέψιμων βλαβών και προκλήσεις για τη… Συνεχίστε να διαβάζετε το Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Προστασία Αρχαίων Μνημείων

Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Τεχνολογία “Έξυπνης” Πόλης

Έξυπνη πόλη σημαίνει «καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους κάτοικους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση πόρων, με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών».    ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Πολυπλοκότητα διαδικασιών και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη Ελλειμματική διαχείριση και μειωμένη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος Ανεπαρκής κι αποσπασματική χρήση των Νέων Τεχνολογιών στους ΟΤΑ ως αποτέλεσμα της έλλειψη σχετικής… Συνεχίστε να διαβάζετε το Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Τεχνολογία “Έξυπνης” Πόλης

Υδάτινοι Πόροι

Προσαρμόζουμε τις ανάγκες μας στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους που μοιραζόμαστε με τη φύση και μέσα από τη διαχείριση εξασφαλίζουμε την αειφόρο χρήση του νερού ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Τι ποιότητας νερό έχει το ποτάμι; η θάλασσα; το νερό που πίνουμε; Έχει εξασφαλιστεί νερό καλής ποιότητας και σε επαρκή ποσότητα για την ύδρευση; Ποιος πρέπει να χρεωθεί το… Συνεχίστε να διαβάζετε το Υδάτινοι Πόροι

Στρατηγικός σχεδιασμός των μεταφορών

Διαμορφώνουμε ολοκληρωμένα σχέδια για την οργάνωση του συστήματος μεταφορών των πόλεων, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα και αξιοποιώντας τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού για την εξασφάλιση λύσεων εστιασμένων στις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Οι παρεμβάσεις σχετικά με τις μετακινήσεις επηρεάζουν μεγάλο πλήθος εμπλεκομένων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμφέροντα. Εξάρτηση μετακινήσεων από μηχανοκίνητα μέσα (Ι.Χ.… Συνεχίστε να διαβάζετε το Στρατηγικός σχεδιασμός των μεταφορών

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Αξιοποιώντας διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που υιοθετούν τις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές, την καινοτομία, τις τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη βελτίωση της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Έρευνα και καινοτομία Ψηφιακή Οικονομία Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ανθρώπινο Δυναμικό Φυσικοί Πόροι και… Συνεχίστε να διαβάζετε το Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση συνιστά μια δομημένη μορφή σύγχρονης διοίκησης η οποία αποβλέπει συνδυαστικά σε μοντέλα αποφάσεων που ενσωματώνουν τεχνοκρατικά συμπεράσματα, συμβουλευτικές Εσωτερικού Ελέγχου και δικλείδες αξιολόγησης κινδύνων επί αυτών των συμπερασμάτων και των συμβουλευτικών. Μέσω της Εταιρικής Διακυβέρνησης στοχεύεται η μείωση των αστοχιών στις διοικητικές αποφάσεις και διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διοικητικών στόχων σε όλα… Συνεχίστε να διαβάζετε το Εταιρική Διακυβέρνηση

Στρατηγική επανένταξης

Κάνουμε περισσότερους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη να χαμογελούν, ξανασχεδιάζοντας το σύστημα δομών κοινωνικής υποστήριξης και συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων. Υποστηρίζουμε τα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να συν-εργαστούν…. για να μην είναι πια ευάλωτα ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Αύξηση του αριθμού των μακροχρόνια ωφελούμενων Μικρό ποσοστό επανένταξης Δυσαρμονία πληθυσμού ανά κοινωνική ομάδα με τις δομές… Συνεχίστε να διαβάζετε το Στρατηγική επανένταξης

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Φέρνουμε μεγάλης αξίας πολιτιστικά δρώμενα σε μικρότερες πόλεις γιατί για εμάς όλοι οι Έλληνες και όλες οι πόλεις έχουν την ίδια αξία   ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Πολιτισμός για όλους με έμφαση στην τοπική κοινωνία  Δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στον πολιτισμό  Κόστος μεγάλης αξίας πολιτιστικών δρώμενων ΛΥΣΕΙΣ Σταθερή συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης  Διαρκώς ανανεωμένη λίστα εκδηλώσεων… Συνεχίστε να διαβάζετε το Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Στρατηγική / Καμπάνια Προβολής

Η Στρατηγική καμπάνια προβολής ενός τουριστικού προορισμού απαιτεί επικεντρωμένη στρατηγική ως προς το προφίλ του προορισμού, τα κοινά-στόχους και το επικοινωνιακό  μήνυμα,  που πρέπει να διαφοροποιεί τον προορισμό έναντι άλλων και να τον καθιστά μοναδικό!  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Γενικές καμπάνιες που δεν στοχεύουν σε συγκεκριμένα κοινά-στόχους, αλλά απευθύνονται σε όλους γενικά και αόριστα Αδιευκρίνιστος στρατηγικός στόχος… Συνεχίστε να διαβάζετε το Στρατηγική / Καμπάνια Προβολής

Τοπικά Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης

Σχεδιάζουμε χωροταξικά και πολεοδομικά τις περιοχές με γνώμονα την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Φαινόμενα χωροταξικής αυθαιρεσίας  Έλλειψη χρήσεων γης Ανύπαρκτος πολεοδομικός σχεδιασμός  Υποβάθμιση δομημένου χώρου ΛΥΣΕΙΣ Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών Καθορισμός χωρικών ζωνών σε εξωαστικές περιοχές Οργάνωση παραγωγικών ζωνών Πολεοδομικός σχεδιασμός οικιστικών περιοχών Αξιολόγηση επάρκειας… Συνεχίστε να διαβάζετε το Τοπικά Χωρικά Σχέδια Ανάπτυξης