Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων -ΕΣΕΚΚ Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης»     Συνολικά 147 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, ο οποίος εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με σκοπό… Συνεχίστε να διαβάζετε το Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης