Συμμετοχή στην Επιστημονική Ημερίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α

Στο πλαίσιο του έργου “Εκτίμηση της επισκεψιμότητας και καθορισμός της φέρουσας ικανότητας περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής”, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο:  Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή Ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και ΝΑ Αττική. Η εταιρεία… Συνεχίστε να διαβάζετε το Συμμετοχή στην Επιστημονική Ημερίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α