Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καλαμαριάς

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καλαμαριάς   Β φάση συμμετοχικού σχεδιασμού – αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων Κινητικότητας. Το ΣΒΑΚ Δήμου Καλαμαριάς -το οποίο εκπονείται με πόρους του Πράσινο Ταμείου από τις εταιρείες «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» και Consortis- συνεχίζει τις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού για ένα ολοκληρωμένο και κοινώς αποδεκτό αποτέλεσμα.   Το τμήμα… Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καλαμαριάς