Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» έχει αναλάβει την υποστήριξη, καθοδήγηση, καθώς και τη θεωρητική και την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ο έλεγχος εφαρμόζεται σε έξι Τμήματα της Περιφέρειας, στα οποία,… Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας