Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου.

Η εταιρεία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Αναπτυξιακών φορέων στο σχεδιασμό των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (Πρόγραμμα LEADER).   Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ,  δημοσιοποίησε  προσφάτως την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών… Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου.