Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Ιλίου

Η «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου, ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας για την περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου. Το συγκεκριμένο σχέδιο προδιαγράφει το δίκτυο πεζοδρομίων του Δήμου, το οποίο θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές… Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Ιλίου