Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Ιλίου

Η «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου, ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας για την περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου.


Το συγκεκριμένο σχέδιο προδιαγράφει το δίκτυο πεζοδρομίων του Δήμου, το οποίο θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, όπως αυτές υπαγορεύονται στις εγκεκριμένες εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες.


Η ανάδειξη των διαδρομών βασίζεται στη δομημένη μεθοδολογία, που έχει αναπτύξει η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» και περιλαμβάνει κατά αρχήν την ιχνηλάτιση των σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος (χώροι αθλητισμού, δημόσια κτίρια & υπηρεσίες, χώροι πολιτισμού κ.τ.λ.) και των θεσμοθετημένων χώρων καταφυγής και καταυλισμού της περιοχής μελέτης και στη συνέχεια τη βέλτιστη σύνδεση αυτών με τη χρήση αλγοριθμικών προτύπων σε περιβάλλον GIS που λαμβάνουν υπόψη λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου όπως και τον πληθυσμό.


Στην περίπτωση του Δήμου Ιλίου, το προτεινόμενο δίκτυο προσβασιμότητας περιλαμβάνει την αναβάθμιση περίπου 24 km πεζοδρομίων, με τις παρεμβάσεις να αφορούν την επέκταση του πλάτους τους, την αναβάθμιση της ποιότητας της επιφάνειας, την εγκατάσταση όδευσης τυφλών, την αναβάθμιση και την τοποθέτηση νέων ραμπών και διαβάσεων όπως και την μετατόπιση προβληματικών στοιχεία αστικού εξοπλισμού.


Το δίκτυο συνδέεται και με το υφιστάμενο πρόγραμμα αναπλάσεων του Δήμου Ιλίου για την επίτευξη της απαιτούμενης συνέχειας στο σχεδιασμό, ενώ οι παρεμβάσεις πέρα από τα πεζοδρόμια αφορούν και την είσοδο και το εσωτερικό των χώρων καταφυγής και καταυλισμού όπως και των εισόδων των δημόσιων κτιρίων.
Σημειώνεται, πως εκτός από τους χώρους καταφυγής – καταυλισμού το προτεινόμενο τελικό δίκτυο προσβασιμότητας εξυπηρετεί και μια σειρά από σημεία ενδιαφέροντος όπως:


• Δημόσια Κτήρια και Υπηρεσίες (Δημαρχείο, Αστ. Τμήμα, Ειρηνοδικείο, Γραφείο Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΚΕΠ ΙΛΙΟΥ, ΟΤΕ, Υποθηκοφυλακείο Ιλίου, ΚΔΑΠ, Τράπεζες κ.τ.λ.),
• Xώροι λατρείας (Ευαγγελίστριας, Άγιος Νικόλαος, Αγία Παρασκευή, Άγιος Φανούριος, Άγιοι Θεόδωροι) και Πολιτισμού (Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Λαογραφικό Μουσείο),
• Μονάδες Πρόνοιας (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί, Δημοτικά Ιατρεία), Μονάδες Υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρο υγείας), μονάδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια),
• αλλά και σημαντικός αριθμός εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων εστίασης.

Χρειάζεστε βοήθεια;