Αναβάθμιση σχολικής αυλής στο Δήμο Αχαρνών

Η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, ολοκλήρωσε την εκπόνηση του «Οδηγού προτύπων, εργαλείων και μεθόδων για την αναβάθμιση σχολικών αυλών του Δήμου Αχαρνών με τη χρήση διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού».   Ο οδηγός αφορά στην κατάρτιση μιας εφαρμόσιμης… Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναβάθμιση σχολικής αυλής στο Δήμο Αχαρνών