Αναβάθμιση σχολικής αυλής στο Δήμο Αχαρνών

Η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, ολοκλήρωσε την εκπόνηση του «Οδηγού προτύπων, εργαλείων και μεθόδων για την αναβάθμιση σχολικών αυλών του Δήμου Αχαρνών με τη χρήση διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού».

 

Ο οδηγός αφορά στην κατάρτιση μιας εφαρμόσιμης στρατηγικής σχεδιασμού των σχολικών αυλών, και κατ’ επέκταση των συνθηκών αυλισμού των μαθητών στο Δήμο Αχαρνών. Στο πλαίσιο εκπόνησης του οδηγού πραγματοποιήθηκαν:

 

1. Kαταγραφή σχολικών αυλών στα όρια του Δήμου και η ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους,
2. επιλογή μίας σχολικής αυλής που χρήζει αναβάθμισης και συμμετοχικός σχεδιασμός με τη σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτές) για την ανάδειξη προτάσεων και λύσεων από τους χρήστες,
3. παρουσίαση σχεδιαστικών εργαλείων, βάσει θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν διάφορες πτυχές του σχεδιασμού (δραστηριότητες, υλικά, αστικό εξοπλισμό κ.α.) για την αναβάθμιση των σχολικών αυλών και
4. διαμόρφωση πρότασης ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών λύσεων που θα συμβάλουν στη λειτουργική αναβάθμιση του επιλεγέντος χώρου με βάση τις κατευθύνσεις του οδηγού και τις προτάσεις από τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού.

Στον Δήμο Αχαρνών επιλέχθηκε το 8ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών ως πρότυπο, για την εκπόνηση του Οδηγού, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα σχολικής μονάδας, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνολικής αναβάθμισης του χώρου (σχολικής αυλής και εκπαιδευτικής μονάδας). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στιγμιότυπα από το εργαστήρι συμμετοχικού σχεδιασμού με τους μαθητές 

του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών

 

Η βασική ιδέα του σχεδιασμού της σχολικής αυλής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών στόχευσε στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης και στην αναβάθμιση του προαύλειου χώρου, έτσι ώστε η σχολική μονάδα του να αναβαθμισθεί συνολικά, οριοθετώντας τις διαφορετικές λειτουργίες της, μέσω της δημιουργίας επιμέρους «γωνιών» που θα αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Το αποτέλεσμα οδήγησε στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και λειτουργικού χώρου σχολικής αυλής που να υπηρετεί τις εξής κατευθύνσεις:

 

  • Τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στο σχολείο από όλες τις κατηγορίες μαθητών.
  • Την εξασφάλιση άνεσης και εύκολης οικειοποίησης του χώρου με διαμόρφωση καθιστικών και στεγάστρου σε διαφορετικά σημεία της αυλής.
  • Την επαφή των μαθητών με τη φύση, αυξάνοντας τη φύτευση, διαμορφώνοντας υπαίθρια τάξη και κήπους για καλλιέργειες από τους μαθητές.
  • Τη χρήση της αυλής κατά τις απογευματινές ώρες από τη γειτονιά, έτσι ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία της αυλής ως πόλος έλξης για τη γειτονιά.

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια;