Τα μέλη μας

Χριστιάνα Πολύζου

Είμαι Μηχανικός Περιβάλλοντος, με διδακτορική διατριβή στην ατμοσφαιρική επιστήμη. Διαθέτω ισχυρό υπόβαθρο σε περιβαλλοντικά θέματα, στο πεδίο της προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σε θέματα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτά τα εφόδια και με διεπιστημονική προσέγγιση ευελπιστώ να συμβάλλω στην αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής ομάδας της εταιρείας. Παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, επιθυμούμε να συνεισφέρουμε στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας τις εκάστοτε προκλήσεις και με γνώμονα την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030 και το 2050.