Τα μέλη μας

Δημήτρης Τσιατούρας

Είμαι Εσωτερικός Ελεγκτής, πιστοποιημένος με τη διεθνή πιστοποίηση Certified Internal Auditor (CIA) του IIA και Οικονομολόγος με MSc στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική. Είμαι, επίσης, κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ τάξης. Με τους συναδέλφους μου στο Τμήμα Αξιολόγησης Κινδύνου και Εσωτερικού Ελέγχου παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και συμβουλευτικής οργανισμών και επιχειρήσεων.