Τα μέλη μας

Εύα Καραγιάννη

Από τις σπουδές μου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, γνωρίζω για τη σπουδαιότητα του χωροταξικού σχεδιασμού και τον κομβικό ρόλο που παίζει αυτός στη διαμόρφωση του χώρου. Είμαι εξοικειωμένη με τη διαμόρφωση χωροταξικών σχεδίων, καθώς και με την ανάλυση και τον σχεδιασμό του αστικού χώρου, τις αναπτυξιακές διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον χωρικό σχεδιασμό.