Τα μέλη μας

Δήμητρα Κράββα

Οι σπουδές μου στη Χημική Μηχανική και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και η πιστοποίηση που έλαβα από επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών στην ψηφιακή επιχειρηματική στρατηγική, μου επιτρέπουν να αξιοποιώ το κάθε δεδομένο και να αντιμετωπίζω με ολιστικό τρόπο τη χάραξη στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κάθε Δήμου ή Δημόσιου Φορέα. Έχοντας ως βάση το Global Center of Competence for Cities της Siemens για 6 χρόνια στο Λονδίνο, ειδικεύτηκα στο τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο έξυπνων εφαρμογών πόλεων, παρέχοντας τεχνολογικές συμβουλές σε φορείς πόλεων για να επιτύχουν οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Σκοπός μου είναι να συνεχίσω να παρέχω έναν δομημένο στρατηγικό σχεδιασμό προσέγγισης φέρνοντας στο προσκήνιο την τεχνογνωσία αναφορικά με έξυπνες και αειφόρες αστικές τεχνολογίες.