Τα μέλη μας

Δημήτρης Τσακίρης

Με σπουδές στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με μεταπτυχιακές σπουδές στον Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων, ανέπτυξα ενδιαφέρον σε θέματα συγκοινωνιών και μεταφορών. Έχω εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων που αφορούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, καθώς και στην εκπόνηση ερευνών και μελετών άλλων πεδίων που σχετίζονται με τις μεταφορές.