Τα μέλη μας

Ελένη Αθανασιάδου

Είμαι Υποψήφια Διδάκτορας του τμήματος Δασολογίας Α.Π.Θ., κάτοχος μεταπτυχιακού στην Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής και κατά συνέπεια λάτρης της έρευνας αλλά και του brainstorming. Αγαπώ την ομαδική εργασία και την προσήλωση στην επίτευξη και υπέρβαση των στόχων που τίθενται. Η συμβουλευτική τόσο σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό όσο και Διεθνές Επίπεδο αποτελεί για εμένα ευκαιρία να συνεισφέρω σε ένα καλύτερο μέλλον, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητά των έργων με ολοκληρωμένη περιβαλλοντική σκοπιά.